Özgün Araştırma

Türkiye’de Evcil Hayvanlarda Bulunan Solunum Sistemi Helmintleri

  • Ali Tümay GÜRLER

Gönderim Tarihi: 27.10.2005 Kabul Tarihi: 17.07.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(3):194-199

Evcil hayvanlarda bulunan solunum sistemi helmintleri paraziter hastalıkların önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu nedenle ülkemizde bu helmintleri saptamaya yönelik birçok çalışma yapılmıştır. Bu makalede, bugüne kadar Türkiye’de evcil hayvanlarda saptanan solunum sistemi helmintleri ve yayılışları ile ilgili yapılan yayınlar toplu olarak verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Evcil hayvan, solunum sistemi, helmint