Derleme

Türkiye’de Cysticercus bovis ve Halk Sağlığı Yönünden Önemi

10.5152/tpd.2014.3244

  • Fatma Selcan Kuş
  • Feride Kırcalı Sevimli
  • Özlem Miman

Gönderim Tarihi: 20.06.2013 Kabul Tarihi: 12.11.2013 Turkiye Parazitol Derg 2014;38(1):41-47

Bu çalışma, Türkiye’de farklı bölgelerde yapılan çalışmalar ışığında, sığır sistiserkozisinin ve T. saginata dağılımının karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Türkiye’de C. bovis ve T. saginata’nın durumu retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Elde edilen verilerin illere ve bölgelere göre dağılımı tablo ile, farklı bölgelerdeki en az/en çok değerleri şekil üzerinde gösterilmiştir. Literatürler doğrultusunda elde edilen veriler, aynı bölge içinde C. bovis ve T. saginata yayılışının birbirleri ile paralel olduğunu göstermektedir. Türkiye’de her iki enfeksiyon için yaygın görülen bölgelerin sırasıyla Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgeleri olduğu belirlenmiştir. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 41-7)

Anahtar Kelimeler: Cysticercus bovis, Taenia saginata, halk sağlığı