Olgu Sunumu

Türkiye’de Bir Su Yılanında (Natrix tessellata, Laurente 1768) (Reptilia: Squamata: Colubridae) ilk Ophionyssus natricis (Gervais, 1844) Olgusu

10.5152/tpd.2012.27

  • Bilal Dik

Gönderim Tarihi: 04.01.2012 Kabul Tarihi: 26.04.2012 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(2):112-115

Bu çalışma bir su yılanında (Natrix tessellata) tespit edilen Ophionyssus natricis (Gervais, 1844) hakkında bilgi vermek için yapılmıştır.Su yılanının barınağından toplanan ve yılan sahibi tarafından laboratuara getirilen akar örnekleri %70 alkol içine konulmuş, birkaç gün süreyle laktofenolde saydamlaştırıldıktan sonra Kanada balsamı ile lam üzerine yapıştırılmış ve mikroskopta incelenerek morfolojik özelliklerine göre teşhis edilmiştir. Su yılanının barınağından toplam dokuz adet akar toplanmış, mikroskobik incelemede hepsinin Ophionyssus natricis olduğu tespit edilmiştir. Ophionyssus natricis bu çalışmayla Türkiye’de, su yılanında ilk kez tespit edilmiş ve bu makalede bu akar hakkında bilgi verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ophionyssus natricis, Macronyssidae, Natrix tessellata, su yılanı, Konya, Türkiye