Özgün Araştırma

Türkiye’de bir Puhu’da (Bubo bubo interpositus) Strigiphilus strigis (Mallophaga: Philopteridae)

  • Bilal DİK
  • Uğur USLU

Gönderim Tarihi: 07.07.2006 Kabul Tarihi: 15.02.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(1):69-71

Bu çalışmada, Parazitoloji Anabilim Dalı laboratuarına getirilen bir adet Puhu (Bubo bubo interpositus) ektoparazitler yönünden incelenmiştir. Yapılan muayene sonucu, beş adet Mallophaga toplanmış ve %10’luk KOH’ de saydamlaştırılmıştır. Faure forte ile lamların üzerlerine yapıştırılan bitlerin morfolojik yapıları ışık mikroskobunda incelenerek, ölçümleri yapılmıştır. İncelemeler sonucu örneklerin hepsi Strigiphilus strigis (Pontoppidan 1763) olarak teşhis edilmiştir. Bu makalede, Türkiye’ de ilk kez rastlanan S.strigis hakkında bilgi verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bubo b. interpositus, Strigiphilus strigis, Türkiye