Özgün Araştırma

Türkiye’de Bir Kara Akbaba’da (Aegypius monachus L.) ilk Colpocephalum trachelioti (Amblycera: Menoponidae)

  • Bilal DİK
  • Elif YAMAÇ

Gönderim Tarihi: 20.02.2008 Kabul Tarihi: 06.03.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(2):149-152

Bu çalışmada, Kütahya-Eskişehir arasında, Türkmen Dağı’nda yaralı olarak bulunan bir Kara Akbaba (Aegypius monachus) ektoparazitler yönünden incelenmiştir. Yapılan muayene sonucu üç adet bit toplanmıştır. Toplanan bitler, içinde %70’lik alkol bulunan bir şişeye konulmuş, daha sonra, %10’luk KOH’ de saydamlaştırılmışlardır. Faure Forte Medium ile lam üzerine yapıştırılan bitlerin morfolojik yapıları ışık mikroskobunda incelenmiş ve ölçümleri yapılmıştır. İncelemeler sonucu, toplanan örneklerin hepsi Colpocephalum trachelioti Price&Beer, 1963 olarak teşhis edilmiştir. Bu araştırma ile C. trachelioti Türkiye’de ilk kez tespit edilmiş ve bu tür hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Colpocephalum trachelioti, Kara Akbaba, Aegypius monachus, Türkmen Dağı, Türkiye