Olgu Sunumu

Türkiye’de Bir Ayıda (Ursus arctos) ilk Trichodectes pinguis (Phthiraptera: Ischnocera: Trichodectidae) Olgusu

10.5152/tpd.2015.4040

  • Bilal Dik
  • Özlem Orunç Kılınç

Gönderim Tarihi: 10.12.2014 Kabul Tarihi: 16.06.2015 Turkiye Parazitol Derg 2015;39(4):313-315

Bu makale Doğu Türkiye’de, Van yöresinde yaralı olarak bulunan bir Bozayıdan (Ursus arctos, L.) toplanan Trichodectes pinguis Burmeister, 1838’in morfolojik özellikleri hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Ayıdan üç adet bit toplanmış ve bitler T. pinguis olarak teşhis edilmiştir. Bu makalede bu türün morfolojik özellikleri hakkında bilgi verilmiştir. T. pinguis Türkiye’den ilk kez bildirilmektedir. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 313-5)

Anahtar Kelimeler: Trichodectes pinguis, Ayı, Phthiraptera, Ischnocera, Türkiye