Özgün Araştırma

Türkiye’de, Beyaz bir Pelikanda (Pelecanus onocrotalus, Linneaus) İlk Piagetiella titan (Menoponidae: Mallophaga) Bulgusu

  • Bilal DİK
  • Uğur USLU

Gönderim Tarihi: 20.08.2005 Kabul Tarihi: 23.03.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(2):128-131

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi kliniklerine getirilen yaralı bir beyaz pelikanın (Pelecanus onocrotalus) muayenesi sırasında, ağız boşluğunda bitlere rastlanmış ve toplanan bitler Parazitoloji Anabilim Dalı laboratuarında incelenmiştir. Toplanan 26 adet bitin mikroskobik incelemeler sonucu Piagetiella titan olduğu anlaşılmış ve yapılan literatür taramasında bu türün Türkiye’de daha önce görüldüğüne dair herhangi bir veriye ulaşılamamıştır. Bunun üzerine bu olgunun, bu konuda çalışan diğer araştırıcılara yardımcı olmak ve Türkiye Parazitoloji Faunasına katkıda bulunmak üzere yayınlanmasına karar verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Piagetiella titan, Pelecanus onocrotalus, Konya, Türkiye