Özgün Araştırma

Türkiye'de 2001-2005 Yılları Arasında Kistik Ekinokokkozis

 • Süleyman YAZAR
 • Ayşegül TAYLAN ÖZKAN
 • Murat HÖKELEK
 • Erdal POLAT
 • Hasan YILMAZ
 • Hatice ÖZBİLGE
 • Şebnem ÜSTÜN
 • İsmail Soner KOLTAŞ
 • Mustafa ERTEK
 • Nermin ŞAKRU
 • Oktay ALVER
 • Zafer ÇETİNKAYA
 • Zafer KOÇ
 • Mustafa DEMİRCİ
 • Hanifi AKTAŞ
 • Cem Kaan PARSAK
 • Dilek ÖZERDEM
 • Gürhan SAKMAN
 • Zeynep TAŞ CENGİZ
 • Ahmet ÖZER
 • Kanuni KEKLİK
 • Necip YEMENİCİ
 • Mesut TURAN
 • Ali DAŞTAN
 • Esma KAYA
 • Gülden SÖNMEZ TAMER
 • Nogay GİRGİNKARDEŞLER
 • Meral TÜRK
 • Melda SINIRTAŞ
 • Canan EVCİ
 • Sadık KILIÇTURGAY
 • Fatih MUTLU
 • Tarık ARTIŞ

Gönderim Tarihi: 31.08.2007 Kabul Tarihi: 23.03.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(3):208-220

Echinococcus granulosus’un metasestod formunun ara konaklarda sebep olduğu kistik ekinokokkozis (KE) dünyada özellikle de hayvancılığın yaygın olduğu bölgelerde büyük bir halk sağlığı problemidir. Çalışmamızda, Türkiye’de 2001-2005 yıllarında değişik hastanelerden, İl Sağlık Müdürlüklerinden ve Sağlık Bakanlığı’ndan elde edilen kayıtların retrospektif olarak gözden geçirilmesiyle saptanan KE olguları incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre Marmara Bölgesi’nde 2534 (%13,13), Ege Bölgesi’nde 2114 (%16,94), Akdeniz Bölgesi’nde 2578 (%16,09), İç Anadolu Bölgesi’nde 5404 (%38,57), Karadeniz Bölgesi’nde 428 (%5.70), Doğu Anadolu Bölgesi’nde 844 (%6,80), Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 887 (%2,75) olmak üzere toplam 14789 KE olgusu saptanmıştır. Saptanan olguların toplam 149464 gün hastanede yattığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kistik ekinokokkozis (KE), Türkiye