Özgün Araştırma

Türkiye Karasinek Musca domestica L. Populasyonlarının Beş Farklı İnsektisite Karşı Direnç Durumunun İzlenmesi ve Direncin İnsektisit Kullanım Profiliyle İlişkisi

10.5152/tpd.2012.21

  • Muhammet Mustafa Akıner
  • Selim Sualp Çağlar

Gönderim Tarihi: 30.11.2011 Kabul Tarihi: 23.02.2012 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(2):87-91

Amaç:

Bu çalışmanın amacı Türkiyenin altı ilinden getirilen karasinek soylarında direnç durumunun ve yıllık değişiminin saptanmasıdır.

Yöntemler:

Karasineklerin (Musca domestica L. Diptera: Muscidae) alan soyları 2004 ve 2006 yılları arasında Türkiye’de bulunan inek çiftlikleri (Antalya, İzmir) ve çöp depolama alanlarından (Adana, Ankara, Şanlıurfa, İstanbul) toplanmıştır. Alan soylarından laboratuvarda elde edilen birinci ve ikinci kuşak bireylerinin 5 farklı insektisite karşı (cypermethrin, cyphenothrin, deltamethrin, permethrin and fenitrothion) direnç seviyeleri tespit edilmiştir.

Bulgular:

En yüksek pyrethroid direnci Antalya 2005 soyunda (851.97 Cypermethrin) ve en düşük pyrethroid direnci Şanlıurfa 2004 soyunda (2.06 Permethrin) tespit edilirken, en yüksek fenitrothion direnci Şanlıurfa 2004 soyunda (50.37), en düşük fenitrothion direnci Adana 2004 soyunda (6.45) bulunmuştur.

Sonuç:

Bizim sonuçlarımız pyrethroid direnç seviyesinin yüksek olduğunu, denenmiş olan pyrtehroidler için 2004-2006 yılları arasında Antalya ve İstanbul soylarında azalış, Adana ve Şanlıurfa soylarında artış trendinde olduğunu göstermiştir. İzmir soyunda 2004-2006 yılları arasında cypermethrin ve cyphenothrin direnci azalış trendi göstermiş olsa da deltamethrin ve permethrin direnci artış trendi göstermiştir. Aynı trend permethrin hariç Ankara soyu içinde tanımlanmıştır. Fenitrothion direnci pyrethroid direncinden düşük bulunmuştur fakat bu seviye hala yüksektir. Inek ahırlarından gelen soylar çöplüklerden gelen soylardan daha fazla dirençlidir. Bizim sonuçlarımız aynı zamanda popülasyonlar üzerinde yoğun bir seçilim baskısı olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Musca domestica L., insektisit direnci, izleme, pyrethroid, organofosfat