Özgün Araştırma

Türkiye İpekböceklerinde Nosema bombycis (Naegeli, 1857) Olgusu

  • Levent AYDIN
  • Ender GÜLEĞEN
  • Oya GİRİŞGİN
  • Levent KURTARANER

Gönderim Tarihi: 02.03.2006 Kabul Tarihi: 07.02.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(1):72-74

Nosema bombycis (Naegeli, 1857), ipekböceklerinde “Pebrin Hastalığı”na sebep olmaktadır. Hatay, Bursa ve Bilecik illeri ipekböceği numunelerinde N. bombycis sporları bulunmuştur. Enfekte ipekböceği larvalarında klinik semptomlar gözlenmiştir. Transovarial bulaşma riskinden dolayı enfekte ipekböceği kolonileri imha edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Nosema bombycis, İpekböceği, Pebrin, Türkiye