Özgün Araştırma

Türkiye Bit Faunası için Yeni bir Kayıt: Dennyus hirundinis (Linnaeus, 1761) Mallophaga: Menoponidae)

  • Ahmet KARATAŞ
  • Bayram GÖÇMEN
  • Ayşegül KARATAŞ

Gönderim Tarihi: 28.11.2007 Kabul Tarihi: 10.12.2007 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(1):77-78

Bu çalışmada Dennyus hirundinis kuş biti, Türkiye’deki Karasağan (Ebabil) Apus apus’tan ilk kez kaydedilmiştir. Bu nadir tür hakkında fazla bilgi olmadığı için, yeni kayıt burada kısaca sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kuş biti, ilk kayıt, Menoponidae, Dennyus hirundinis, Türkiye