Özgün Araştırma

Türkiye Balıklarından Beş Ektoparazit

  • Ahmet ÖKTENER
  • Jean Paul TRİLLES
  • Ioannis LEONARDOS

Gönderim Tarihi: 25.01.2007 Kabul Tarihi: 27.02.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(2):154-157

2002-2005 yılları arasında Türkiyenin içsularından, Akdeniz ve Ege Denizi Kıyıları balıklarından beş ektoparazit toplanmıştır: dördü crustacean [Ergasilus mosulensis ve Pennella instructa (Copepoda), Ceratothoa steindachneri (Isopoda) ve Argulus foliaceus (Branchiura)] biri Annelida (Piscicola geometra). E. mosulensis, P. instructa ve C. steindachneri Türkiye sularında ilk kez, A. foliaceus ve P. geometra Çavuşçu Gölü’nden ilk kez rapor edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ergasilus, Pennella, Ceratothoa, Argulus, Piscicola