Özgün Araştırma

Trichomonas vaginalis’in Gelişimine İki Sulu Özü Birlikte Olan Etkisi, in vitro Çalışma

  • Farah M.G. AL-HEALI
  • Zohair I. F. RAHEMO

Gönderim Tarihi: 27.01.2006 Kabul Tarihi: 12.10.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(4):272-274

Bu çalışmada menekşe, Viola odorata, ve sedefotu, Ruta graveolens, adlı iki bitkinin sulu özünün birlikte (0.15625, 0.3125, 10- 20 mg/cm3’lük yoğunluklarda) CM161 besiyerinde Trichomonas vaginalis’in gelişmesi üzerine yaptığı etki (24, 48, 72, ve 96 saatlik dönemlerde) incelendi. Alınan sonuçlar inhibisyonda farklılıklar olduğunu gösterdi. 48 saatte 10 mg/cm3’lük yoğunluk ile tam bir inhibisyon görüldü. 96 saatte, 0.3125 mg/cm3’lük yoğunluk ile %81 ve 0.15625 mg/cm3’lük yoğunluk ile %75 oranında inhibisyonlar elde edildi. Menekşe ve sedefotu birleşiminde çeşitli etkileşimler gözlendi. Anlamlı bir sinerji 20 mg/cm3’lük yoğunlukta ve olası bir sinerji 10 mg/cm3’lük yoğunlukta elde edildi. Ayrıca, kısmi bir antagonizm 0.15625 mg /cm3’lük yoğunlukta ve tam bir antagonizm 0.3125mg /cm3’lük yoğunlukta oluştu.

Anahtar Kelimeler: Trichomonas vaginalis, in vitro