Özgün Araştırma

Trichomonas vaginalis’in Çeşitli Ortamlarda ve Farklı Isılarda Yaşam Süresi

  • Ülkü KARAMAN
  • Metin ATAMBAY
  • Özlem M. AYCAN
  • Nilgün DALDAL

Gönderim Tarihi: 21.11.2002 Kabul Tarihi: 05.01.2004 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(1):18-20

Trichomonas vaginalis dünyanın her yerinde yaygın olarak görülen ve ürogenital sisteme yerleşen bir parazit olup, cinsel ilişkiyle veya indirekt yollarla bulaşır. T. vaginalis indirekt olarak tuvalet eşyaları, klozet kapakları, tuvalet kağıtları, nemli çamaşırlar, banyolar, jinekolojik muayenelerde kullanılan kontamine malzeme ile buluşabilir. Çeşme suyu veya termal suyla dolu olan küçük, bakımsız ve aynı anda birçok kişinin girdiği havuzların da bulaşımda rolü olabileceği belirlenmiştir. Çalışmada T. vaginalis’in çeşitli ortamlardaki yaşam sürelerini ve ısı ile ilişkilerini araştırarak indirekt bulaşıma yol açabilecek maddelerin belirlenmesi ve ortam ısısının etkisinin saptanması amaçlanmıştır. Bu ortamlarda tutulan T. vaginalis’lerin besiyerinde üreyebilme yeteneklerini kaybetmedikleri en uzun süre, yaşam süresi olarak belirlenmiştir. Çalışmada T. vaginalis’in indirekt yollarla bulaşımında eldiven, penset, spekulum ve klozet kapağında 4-6 saat; şehir şebeke suyu ve kuyu suyunda 16 saat; idrar, semen sıvısı, gazlı bez, tuvalet kağıdı, sünger ve bezde en uzun 25 OC de, 6-52 saat arası değişen sürelerde yaşadığı saptanmıştır. Çalışma sonucunda suyun, semen sıvısının, idrarın, eldivenlerin, spekulumun, pensetlerin, gazlı bezin, tuvalet kağıdının, süngerin, bezin ve klozet kapaklarının T. vaginalis’in indirekt bulaşımı için uygun ortam oluşturdukları kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: T. vaginalis, farklı ortam, ısı