Özgün Araştırma

Trichinellosis Tanısında Western Blot Tekniğinin Uygulanması

  • Soykan ÖZKOÇ
  • Songül BAYRAM DELİBAŞ
  • Çiler AKISÜ

Gönderim Tarihi: 04.01.2004 Kabul Tarihi: 14.02.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(1):26-30

Trichinellosis, enkiste larvaları taşıyan etlerin az pişmiş veya pişirilmeden tüketilmesiyle oluşan, tüm dünyada yaygın bir paraziter bir hastalıktır. Western blot (WB) tekniği trichinellosis serolojik tanısında doğrulayıcı test olması açısından önemli yer tutmaktadır. Bu çalışmamızda In-house ES ELISA ile sero-pozitif saptanmış 25 trichinellosis hasta serumunda ve 2’si toxocariasis pozitif, 2’si fasciolosis pozitif ve 6’sı sağlıklı olmak üzere 10 kontrol serumunda Wb tekniği ile Trichinella spesifik IgG antikorları araştırıldı. WB sonuçlarına göre trichinellosisli hasta serumlarında 14 kDa ile 123 kDa arasında bant profilleri gözlendi. Bu serum örneklerinde en önemli üç bantın; 45 kDa (%88), 55 kDa (%60), ve 88-90 kDa (%64) moleküler ağırlığındaki antijenik bantlar olduğu görüldü. Bu araştırma ile WB testi ile ortaya konan bu üç antijenik bandın insan trichinellosisi serolojik tanısında değerli olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Trichinella britovi, trichinellosis, western blot