Özgün Araştırma

Trichinella spiralis’in Tanısında Gallium-67 Sintigrafisinin Yeri

  • Tonay INCEBOZ
  • Recep BEKİŞ
  • Çiler AKISÜ
  • Yaşar İMREN
  • Hatice DURAK
  • Osman YILMAZ

Gönderim Tarihi: 12.12.2007 Kabul Tarihi: 14.04.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(3):221-224

Çalışma deney grubu Trichinella spiralis ile enfekte 3 adet, kontrol grubu ise 5 adet Wistar albino ırkı sıçandan oluşturulmuştur. Çalışmada enfeksiyon ve enflamasyon görüntüleme ajanı olan Ga-67 sintigrafisinin trişinellozis tanısına katkı sağlayıp sağlamayacağı araştırılmıştır. Bütün hayvanlara Ga-67 sintigrafisi uygulanarak enfeksiyon sırasında oluşan lezyonlar izlenmeye alınmıştır. Bunun için hayvanlara 7.4 MBq (200 Ci) Ga-67 sitrat intravenöz yolla verilmiş ve statik görüntüleme yöntemi ile hayvanların tüm vücutları 24. 48. ve 72. saatlerde görüntülenmiştir. Tüm hayvanların tüm vücut, diyafram, boyun kasları ve ekstremite kaslarındaki aktivite sayımları hesaplanmıştır. Bu görüntüler ve aktivite sayımları karşılaştırmalı olarak nükleer tıp uzmanları tarafından yorumlanmış ve sonuçlar istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır. Çalışmamızın sonuçları Ga-67’nin trişinella enfeksiyonlarının tanısında uygun bir ajan olmadığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Trichinella spiralis, Gallium-67 scintigraphy, enfeksiyon