Özgün Araştırma

Trichinella spiralis’in in vivo Sıçanlarda Oluşturulması

  • Tonay İNCEBOZ
  • Soykan ÖZKOÇ
  • Çiler AKISÜ

Gönderim Tarihi: 05.04.2006 Kabul Tarihi: 14.12.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(4):289-292

Trichinella spiralis erişkinleri ile bağırsaklarda, larvaları ile aynı konağın çizgili kaslarında yerleşerek enfeksiyona neden olan bir parazittir. Trişinella larvaları bulunduran çiğ veya iyi pişmemiş enfekte etler yenildiğinde kistten çıkan larvalar bağırsaktan kan ve lenf damarlarına girerek kan dolaşımına karışırlar. Genellikle iskelet kaslarına gelerek gelişimlerini sürdürürler. Bu çalışmada; Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı’nda gerçekleştirilmiştir. Trichinella spiralis‘in deneysel olarak Wistar albino türü sıçanlarda elde edilmesi ve pasajlama işlemleri sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar ortaya konmuştur. Bu işlemler sırasında sıçanların vücudundaki anatomik olarak hangi kaslarında Trichinella spiralis larvalarının daha yoğun olduğu araştırılmıştır. Ayrıca, in vivo suş pasajları yapılarak ilaç, immünolojik ve serolojik inceleme yöntemlerinde kullanılmak üzere antijen elde etme gibi çalışmalara temel oluşturması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Trichinella spiralis, in vivo