Özgün Araştırma

Toxoplasma gondii’nin Çeşitli Suşlarının Proteinlerinin Karakterizasyonu

10.5152/tpd.2011.33

  • Kerem Yaman
  • Gülay Aral Akarsu
  • Çiğdem Güngör
  • Haluk Ataoğlu

Gönderim Tarihi: 01.12.2010 Kabul Tarihi: 21.07.2011 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(3):133-136

Amaç:

Toxoplasma gondii dünyada yaygın olarak görülen ve toksoplazmoza yol açan protozoon bir parazittir. Zorunlu hücre içi yerleşim göstermekte ve insanlar dahil tüm sıcak kanlıları enfekte etmektedir. Özellikle immunkompromize olanlarda ve konjenital bulaş sonucunda ciddi klinik tablolara yol açabilmektedir. Hayvanlarda meydana getirdiği düşüklerle de hayvancılığın yaygın olduğu ülkelerde ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Tanısı direkt veya dolaylı olarak yapılabilmektedir. Dolaylı tanıda, referans test olan Sabin-Feldman boya testi, ELISA ve immun floresan antikor testi (IFA) gibi serolojik testlerden faydalanılmaktadır. Serolojik testlerde saptanan antikorlar, sentezlenmelerine yol açan antijen yapısıyla ilişkilidir, bu yüzden farklı suşlardaki protein yapılarının incelenmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmada T. gondii’nin RH, Ankara ve TS-4 suşları kullanılmış ve protein yapılarındaki farklılıklar incelenmiştir.

Yöntemler:

Virulan RH ve Ankara suşları fare peritonuna inoküle edilerek, TS-4 suşu ise Vero hücre kültüründe üretilmiştir. İnokülasyondan üç gün sonra, takizoitler periton yıkanarak toplanmış ve parçalanmıştır. Lizatlar yoğunlaştırmak amacıyla liyofilize edildikten sonra protein içerikleri saptanmıştır. Suşların protein yapıları SDS-PAGE ile ayrılmıştır. Yürütülen lizatlar polikromatik gümüş boyası ile boyanmış ve ortaya çıkan bantlar moleküler ağırlık standardı ile karşılaştırılmıştır.

Bulgular:

Karşılaştırma sonucunda, Ankara ve RH suşunda 60-70 kDa arasında ve 15 kDa seviyesinde yoğunlaşma gözlenirken, TS-4 suşunda 60 ve 115 kDa ağırlığında olanlar en belirgindi.

Sonuç:

RH ve Ankara suşlarının aynı protein bantlarını içerdiği, TS-4 suşunun daha farklı ve diğer iki virulan suşa oranla daha az protein bantına sahip olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Toxoplasma gondii, RH, TS4, Ankara suşu, antijen