Derleme

Toxoplasma gondii Takizoit ve Doku Kistlerinin Kriyoprezervasyonu

10.5152/tpd.2013.11

  • Mert Döşkaya
  • Ayşe Caner
  • Hüseyin Can
  • Sultan Gülce İz
  • Aysu Değirmenci
  • A. Yüksel Gürüz

Gönderim Tarihi: 16.11.2012 Kabul Tarihi: 03.12.2012 Turkiye Parazitol Derg 2013;37(1):44-46

Toxoplasma gondii takizoit ve doku kistleri çalışmaları aşı, tanı testleri ve ilaç araştırmaları, biyokimyasal ve moleküler yapı çalışmaları gibi birçok bilimsel çalışmada kullanılmaktadır. Doku kisti ve takizoitlerin sürekli in vivo pasajlanması zahmetli bir işlem olduğu kadar diğer yandan sürekli hayvan kullanılmasından kaynaklanılan yüksek maliyetli ve etik sorunlar çıkaran bir işlemdir. Takizoitlerin ve doku kistlerinin kriyoprezervasyonunun gerektiğinde in vivo canlandırılması ekonomik kayıpları, iş gücü ve hayvan etik sorunlarını azaltılabilecektir. Bu makalede takizoit ve doku kistlerinin farelerde, intraperitoneal üretimi, kriyoprezervasyon için hazırlanması ve kriyolanmış örneklerin çözdürülerek farelere tekrar uygulanması detaylı olarak tarif edilmiştir. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 44-6)

Anahtar Kelimeler: Kriyoprezervasyon, doku kisti, takizoit