Özgün Araştırma

Toxoplasma gondii Seropozitif Gebelerde IgG-Avidite Sonuçlarının Değerlendirilmesi

  • Süleyman YAZAR
  • Ozan YAMAN
  • İzzet ŞAHİN

Gönderim Tarihi: 03.05.2005 Kabul Tarihi: 13.10.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(4):221-223

Toxoplasmosis, Toxoplasma gondii’nin sebep olduğu parazitik bir hastalıktır. Gebelik esnasında alınan enfeksiyon yenidoğanda intrauterin hasar ve sekellere sebep olabilir. Çalışmamızda, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Seroloji Laboratuarına toxoplasmosis yönünden araştırılmak üzere başvuran ve anti-T.gondii IgG antikorları pozitif bulunan 695 gebenin IgGavidite testleri çalışılmış ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Olguların 492 (%70,8)’sinin yüksek avidite, 33 (%4,7)’ünün düşük avidite, 170 (%24,5)’inin ise şüpheli sınırlar içerisinde avidite değerlerine sahip olduğu saptanmıştır. Çalışmamız, toxoplasmosis yönünden incelenen ve anti-T. gondii IgG antikorları pozitif çıkan gebelerde IgM antikorları negatif çıksa bile konjenital toxoplasmosis riskinin belirlenmesi açısından IgG-avidite testinin çalışılmasının önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Toxoplasma gondii, IgG-avidite