Olgu Sunumu

Torakal Omurga Yerleşimli Primer Cilt Altı Hidatik Kist: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

10.5152/tpd.2014.3198

  • Murat Şakir Ekşi
  • Yaşar Bayri
  • Ayten Saraçoğlu
  • Süheyla Uyar Bozkurt
  • Deniz Konya

Turkiye Parazitol Derg 2014;38(4):264-269

Hidatik hastalığı, endemik bölgelerde halk sağlığı problemi oluşturmaktadır. En sık karaciğer ve akciğerde tespit edilmekle beraber, nadir de olsa diğer dokuları da etkileyebilir. Altmış iki yaşında kadın hasta, torakal omurgası üzerinde ele gelen, haraketli kitle ile kliniğimize başvurdu. Manyetik rezonans görüntülemesinde, T1-ağırlıklı incelemede hipointens, T2-ağırlıklı incelemede hiperintens olan kistik bir kitle tespit edildi. Ameliyat kararı verilen hastanın cerrahisinde, ciltaltı yerleşimli kapsüllü yapıda bir kist en-blok çıkarıldı. Histolojik incelemede sonuç hidatik kist olarak bildirildi. Post-op bakılan ekinokok serolojisi pozitifti. Hastanın bütün vücudu olası diğer odaklar için tarandı; fakat sonuç negatifti. Üç ay boyunca albendazol tedavisi gören hastanın test sonuçları negatif geldi. Yerel veya sistemik hastalık tekrarı saptanmadı. Ciltaltı hidatik kist nadir bir klinik durumdur. Literatür taramamıza göre bu olgu torakal omurga üzerinde saptanan ilk primer cilt altı hidatik kist olgusudur. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 264-9)

Anahtar Kelimeler: Ekinokok, hidatik kist, manyetik rezonans görüntüleme, cerrahi