Özgün Araştırma

Toprak Solucanı Metaphire houlleti (Perrier)’den Monocystis metaphirae sp. nov. (Protista: Apicomplexa: Monocystidae)

  • Probir K. BANDYOPADHYAY
  • Partha MALLIK
  • Bayram GÖÇMEN
  • Amlan Kumar MITRA

Gönderim Tarihi: 15.01.2006 Kabul Tarihi: 01.03.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(1):53-55

Endoparazitik asefalin (aseptat) gregarin çeşitliliği ile ilgili araştırma esnasında Kuzey Parganas Bölgesi alüvyon toprağında yaşayan toprak solucanı Metaphire houlleti (Perrier)’in seminal vesiküllerinde Monocystis Stein, 1884 cinsine dahil yeni bir tür ortaya çıkarılmıştır. Bu yeni tür 94.0-151.0 (119.0±16.0) μm×53.0-81.0(66.0±8.0) boyutlarında bilhassa fasulye biçimli gamontlara sahip olması ile karakterize olur. Gamontun anterior ucu daima posterior ucundan daha geniş olup, mukron daima en geniş ucunda bulunur. Ender görülen bir özellik olan uç uca (kauda-frontal) sizigi bu yeni türün yaşam döngüsünde gözlenmiştir. 85.0-102.0 (93.0±6.0) μm boyularında ölçülen gametokistleri ovoid şekilli olup iki eşit olmayan gamont içerir. Ookistleri navikular (kayık) şekilli olup uzunlukları 6.5-11.0 (9.0±1.1) μm ve genişlikleri 4.0-7.5 (5.5±1.9) μm arasında değişir.

Anahtar Kelimeler: Monocystis metaphirae sp.nov., endoparazit, toprak solucanı, seminal vesikül, Hindistan