Özgün Araştırma

Tüketime Sunulan Bazı Kuru Gıda Maddelerinde Akar Varlığının Araştırılması

10.5152/tpd.2017.4837

  • Emel Uzunoğlu Karagöz
  • Cihangir Akdemir
  • Şahin Direkel
  • Nejla Cebeci Güler

Gönderim Tarihi: 21.05.2016 Kabul Tarihi: 07.02.2017 Turkiye Parazitol Derg 2017;41(2):92-95

Amaç:

Akarlar duyarlı insanlarda atopik dermatit, alerjik rinit ve astım gibi alerjik reaksiyonlara neden olarak yaşam kalitesini düşüren, insanın yaşadığı her ortamda bulunan mikroskobik canlılardır. Bu çalışma kuru gıda maddelerinde akar varlığını belirlemek için yürütülmüştür.

Yöntemler:

Çeşitli kuru gıda maddeleri 300’er gramlık miktarlarda 10’ar kez temin edilmiş ve 48 saat süreyle Berlese hunilerinde ışıklandırılmıştır. Gıda numuneleri içindeki akarların düzenek yardımıyla içinde %70’lik alkol bulunan Erlenmayerlere toplanması sağlanmıştır.

Bulgular:

İncelenen 25 gıda örneğinin 6 tanesinde akar tespit edilmiş, bulunan türler A.siro (%34.6), G.domesticus (%22,8), T.putrescentiae (%16,8), Tyrophagus spp. (%7,9), Rhizoglyphus spp. (%1), L.destructor (%7,9), Cheylettus malacensis (%4), Cheylettus spp. (%2) olarak teşhis edilmiştir.

Sonuç:

Çalışmada pazarlarda veya perakende satış yapılan işyerlerinde açık olarak tüketime sunulan gıda maddelerinde akar varlığı düşük bulunmuştur. Ev gibi uygun ortamlarda kısa sürede çoğalabilmeleri ve duyarlı insanlarda ciddi sağlık problemlerine yol açabilmeleri nedeniyle mevcut durumun önemli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akar, gıda akarı, depo akarı, Kütahya