Özgün Araştırma

Theileria annulata Tams1 Geninin PCR-RFLP Analizi

  • Kürşat ALTAY
  • Münir AKTAŞ
  • Nazir DUMANLI

Gönderim Tarihi: 24.04.2007 Kabul Tarihi: 18.05.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(3):173-175

Tams1, Theileria annulata’nın merozoit yüzey antijeni olup, bu antijendeki genetik farklılıklar ELISA gibi tanı amaçlı test geliştirme ve rekombinant aşı çalışmalarını zorlaştırmaktadır. Bu çalışmada, Elazığ ve Bingöl ilerinde, doğal enfekte sığırlardan elde edilen 89 T. annulata izolatının, Tams1 geninin PCR-RFLP analizi yapıldı. PCR-RFLP sonucunda, 6 farklı restriksiyon profili (a, b, c, d, e, f) tespit edildi. 89 örneğin restriksiyon profillerinin dağılımının 78(a), 2(b), 2(c), 5(d), 1(e), 1(f) olduğu belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Theileria annulata, Tams1, PCR-RFLP