Özgün Araştırma

Terkos Gölü’nde Yaşayan Kadife Balıklarının (Tinca tinca L. 1758) Helmint Parazitlerinin Mevsimsel Dağılımı ve Etkileri

10.5152/tpd.2011.40

  • Murat Demirtaş

Gönderim Tarihi: 19.12.2010 Kabul Tarihi: 08.06.2011 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(3):159-163

Amaç:

Bu çalışma Ağustos 2009-Temmuz 2010 tarihleri arasında Terkos Gölü’nde yaşayan kadife balıklarlındaki (Tinca tinca L. 1758) helmint faunasının mevsimsel olarak dağılışını incelemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler:

Çalışma alanından temin edilen balıklar canlı olarak laboratuara getirilmiştir. Balıkların ekto ve endo parazitleri tespit edilerek tür tayinleri yapılmıştır.

Bulgular:

Çalışma süresince incelenen 165 kadife balığında endoparazit olarak Cestoda’dan, Ligula intestinalis plerocercoid (Linnaeus, 1758), Caryophyllaeus laticeps (Pallas, 1781), Bothriocephalus acheilognathi (Yamaguti, 1934), Protocephalus torulosus (Batsch, 1786), Digenia’dan Asymphylodora tincae (Modeer,1790) ve ektoparazit olarak Hirudinea’dan Piscicola geometra (Linnaeus, 1761)’ya raslanılmıştır.

Sonuç:

Asymphylodora tincae İlkbahar, Ligula intestinalis Sonbahar, Caryophyllaeus laticeps, Bothriocephalus acheilognathi ve Protocephalus torulosus Yaz, Piscicola geometra Kış mevsiminde daha fazla yayılış göstermişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Terkos Gölü, kadife balığı, helmint, endoparazit, ektoparazit