Özgün Araştırma

Temephos Aktif Maddeli İki İnsektisitin Sivrisinek (Diptera: Culicidae) Larvaları Üzerindeki Etkinlik ve Kalıcılığı

  • Adnan ALDEMİR
  • Mustafa EGE

Gönderim Tarihi: 28.10.2004 Kabul Tarihi: 01.03.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(2):126-130

Temephos aktif maddeli iki insektisitin (Tambro® 500 EC ve Ekolarv® 500 EC) laboratuvar ve doğal ortamda Anopheles sacharovi Favre ve Culex pipiens Linnaeus larvaları üzerindeki etkinlikleri belirlenmiştir. Laboratuvar şartlarında, her iki türün de insektisitlere duyarlı olduğu anlaşılmıştır. Alan uygulamalarında, insektisitlerin en düşük dozlarında (0,05 l/ha) bile %100 larva ölümü gerçekleşmiştir. İnsektisitler ve dozlar arasında kalıcılık bakımından bir fark olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). Sivrisinek mücadelesinde kullanılan temephos aktif maddeli insektisitlerin, İç Anadolu şartlarında, 20 günlük periyotlarla uygulanması gerektiği anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Temephos, Anopheles sacharovi, Culex pipiens, Mogan gölü, Alan uygulaması