Editöre Mektup

Taurolidinin Skolisidal Ajan Olarak Kullanımı: Farklı Metodlara İhtiyacımız Var

10.5152/tpd.2012.31

  • Serkan Teksöz
  • Erman Aytaç

Turkiye Parazitol Derg 2012;36(2):131-132