Özgün Araştırma

Tahtalı Baraj Gölü’ndeki (İzmir) Sazan’ın (Cyprinus carpio L., 1758) Metazoon Parazitleri

10.5152/tpd.2012.41

  • Hatice Karakişi
  • Seda Demir

Gönderim Tarihi: 14.02.2012 Kabul Tarihi: 04.06.2012 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(3):174-177

Amaç:

Bu çalışmanın amacı Tahtalı Baraj Gölü’nde yaşayan sazanın parazitlerini teşhis etmektir.

Yöntemler:

Balıklar canlı olarak laboratuvara getirildi. Ektoparazit ve endoparazitler yönünden incelendi. Parazitler fikse edildi ve teşhis edildi.

Bulgular:

Çalışma boyunca 47 sazan aylık olarak yakalanmıştır ve 3 metazoon parazit türü bulunmuştur: Dactylogyrus extensus (Monogenea), Contracaecum sp. larva (Nematoda) ve Lernaea cyprinacea (Crustacea).

Sonuç:

Parazit türleri Tahtalı Baraj Gölü için yeni kayıtlardır. Contracaecum sp. larvası Türkiye’deki sazanlarda ilk defa kaydedilmiştir.