Özgün Araştırma

Tahran/İran’da Taze Sebzelerin Parizitik Kirliliğinin Yaygınlığı Hakkında Araştırma

10.4274/tpd.galenos.2020.6469

  • Mahdi Isazadeh
  • Iraj Mirzaii-Dizgah
  • Minoo Shaddel
  • Mohamad Mohsen Homayouni

Gönderim Tarihi: 18.06.2019 Kabul Tarihi: 18.05.2020 Turkiye Parazitol Derg 2020;44(3):143-148 PMID: 32928721

Amaç:

Parazitik hastalıklar, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sağlık ekonomisi alanında pek çok sorun yaratmıştır. Parazitlerle kontamine olmuş çiğ sebzeleri tüketmek, hastalıkların bulaşında en yaygın yollarından biri olarak kabul edilir. Sağlıklı sebze tüketiminin ilgili farkındalık, enfeksiyonu önlemede önemlidir. Bu sebeple, bu çalışmada Tahran’da tüketilen sebzelerin parazitik kontaminasyon düzeyininin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Bu tanımlayıcı ve kesitsel çalışma, Ekim 2017-Eylül 2018 tarihleri arasında Tahran’da bulunan sebze örnekleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Örnekler, pırasa, fesleğen, nane, yeşil soğan, turp, maydanoz, marul, tere, tarhun otu ve kişniş dahil olmak üzere 10 çeşit sebzeden seçilen toplam 240 sebzeyi içeriyordu. Her numune yıkama ve santrifüjden geçtikten sonra incelendi. Solucanların tek hücreli, yumurta ve larvaları gibi paraziter ajanlar incelendi. Elde edilen verileri analiz etmek için SPSS yazılımı kullanıldı.

Sonuç:

Bulgulara dayanarak, örneklerin 62’sinde (%25,8) parazitik enfeksiyon gözlenmiştir. Kişniş ve marul sırasıyla en yüksek ve en düşük kontaminasyon oranına sahipti. Sonuçlar, en fazla ve en az görülen parazitlerin Rabditoid larvası %12,5 (15 olgu) ve Physaloptera yumurtası %1,6 (2 olgu) olduğunu göstermiştir. Entamoeba, Giardia, Blastocystis, Hymenolepis, Ascaris ve kancalı kurtların yumurta ve larvaları gibi diğer parazitler de gözlenmiştir. Tahran’daki sosyal, tarımsal, ekonomik ve sağlık koşullarının göreceli iyileşmesine rağmen, paraziter enfeksiyonlar halen belli bir prevalansta gözlenmektedir. Modern atık toplama yöntemlerinin kullanılması, kentsel kanalizasyon sistemlerinin iyileştirilmesi, merada evcil hayvan trafiğinin önlenmesi ve göreceli olarak farklı toplumsal sınıfların bilgi sahibi olmalarının teşvik edilmesi gibi faktörler bu tür hastalıkların prevalansını azaltabilir.

Anahtar Kelimeler: Parazitik enfeksiyon, tüketilen sebzeler, Tahran

Tam Metin (İngilizce)