Özgün Araştırma

Sığır Kesim Artıkları Üzerinde Gelişmelerini Sürdüren Myiasis Sinekleri

  • Mustafa KARATEPE
  • Şükran YAĞCI
  • Bilge KARATEPE
  • Zafer KARAER

Gönderim Tarihi: 24.04.2005 Kabul Tarihi: 26.08.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(4):271-274

Bu çalışma doğaya rastgele atılmış sığır kesim artıklarında myiasis sineklerinin gelişebileceğini göstermek amacıyla yapıldı. Bunun için doğaya atılmış sığır kesim artıklarının yaklaşık 250 gram ağırlığındaki bir parçası üzerinde rastlanan larvalardan 11’i teşhis amacıyla %70’lik alkole alındı; geri kalan 20 larva ise gelişmelerinin diğer aşamalarını tamamlamaları için kesim artığı ile birlikte tabanında kum bulunan üzeri tülbentle örtülü bir kap içine konuldu. Daha sonra bu kap doğaya korumalı bir şekilde bırakıldı ve larvaların günlük gelişimleri takip edildi. Bu larvalardan 21 gün sonra pupaların, 28 gün sonrada erişkin sineklerin oluştuğu gözlendi. Teşhis anahtarları yardımıyla, başlangıçta %70’lik alkole alınan 11 larvadan 5’inin 3.dönem Calliphora vicina, 3’ünün 2. dönem, 3’ünün de 3. dönem Muscina stabulans olduğu, doğaya korumalı olarak bırakılan 20 larvadan gelişen 18 sineğin ise tamamının C. vicina olduğu tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Calliphora vicina, Muscina stabulans, myiasis sinekleri, sığır