Özgün Araştırma

Isparta'nın Bir Köyünde Pediculus humanus capitis Sıklığının ve Risk Faktörlerinin Araştırılması

10.5152/tpd.2018.5217

  • Mehmet Acıöz
  • Tuba Öztürk

Gönderim Tarihi: 07.02.2017 Kabul Tarihi: 23.04.2018 Turkiye Parazitol Derg 2018;42(3):202-206

Amaç:

Bu çalışma, Isparta Sücüllü köyünde okuyan öğrencilerde Pediculus humanus capitis (P.h. capitis)’in prevalansının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır

Yöntemler:

Sücüllü köyünde öğrenim gören 204 öğrenci, Nisan-Mayıs 2016 tarihleri arasında P.h. capitis’in yumurta, nimf, erişkini yönünden incelenmiştir. Daha sonra her bir öğrenci için anket formu hazırlanıp öğrencilerin yaşları, cinsiyetleri ve aile bilgileri kaydedilmiştir.

Bulgular:

Öğrencilerin %9,3’ünde P.h. capitis saptanmıştır. Kızlarda %17,4; erkeklerde %2,7 oranında enfestasyon bulunmuş olup aradaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Enfestasyon oranı, en fazla 8-9 yaş grubunda olan ve ailesi hayvancılık ile geçinen çocuklarda bulunmuştur.

Sonuç:

P.h. capitis Isparta ilinde, ailesi hayvancılık ile uğraşan ve sosyo-ekonomik durumları iyi olmayan ailelerin kız çocuklarında fazla gözükmektedir.

Anahtar Kelimeler: Pediculus humanus capitis, prevalans, Isparta