Olgu Sunumu

Sol Lomber Bölgede Cilt Altı Yerleşimli Kist Hidatik: Olgu Sunumu

10.5152/tpd.2014.3113

  • Adnan Haşlak
  • Erkan Uysal

Gönderim Tarihi: 17.03.2013 Kabul Tarihi: 19.06.2013 Turkiye Parazitol Derg 2014;38(1):55-57

Kist hidatik (KH) hastalığı ülkemizde endemik olarak görülmekte ve sıklıkla karaciğer ve akciğerde yerleşmektedir. Yumuşak doku, kas içi ve cilt altı yerleşimi oldukça nadirdir. Bu çalışmada, primer lezyon tespit edilemeyen, sol lomber bölgede cilt altı yerleşimli bir kist hidatik olgusundan bahsedilmektedir. Bu hastada sol lomber bölge yerleşimli kist tamamen eksize edildi. Eksizyon piyesinde germinatif membran görülerek histopatolojik inceleme için piyes patolojiye gönderildi. Sonuç, kist hidatik olarak geldi. Hasta laboratuar ve radyolojik takibe alındı. Bir yıllık takip sonucunda nüks izlenmedi. Ülkemiz KH hastalığı için endemik bir bölge olduğundan tüm vücutta yerleşen kistik lezyonların ayırıcı tanısında mutlaka KH akılda tutulmalıdır. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 55-7)

Anahtar Kelimeler: Cilt altı, kist hidatik