Özgün Araştırma

Sivas'ta Nisan-Mayıs 2005 tarihleri arasında Kesilen Sığırlarda Kist Hidatik Yaygınlığı

  • Mehmet ACIÖZ
  • Ali ÇELİKSÖZ
  • Semra ÖZÇELİK
  • Serpil DEĞERLİ

Gönderim Tarihi: 09.10.2007 Kabul Tarihi: 17.03.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(3):205-207

Bu çalışma Nisan – Mayıs 2005 tarihleri arasında, Sivas’taki üç mezbahaneden elde edilen toplam 765 sığır üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu sığırlara ait karaciğer ve akciğerler, hidatik kist varlığı yönünden incelendi Toplam 765 sığırdan 273’ünde (%35,7) kist hidatik pozitif bulunmuştur. 66’sının (%8,6) yalnızca karaciğerinde 103’ünün (%13,5) yalnızca akciğerinde hidatik kist bulunmuştur. 104’ünün (%13,6) ise hem karaciğer hem de akciğerinin enfekte olduğu saptanmıştır. Kist hidatik pozitif olan sığırlar ile negatif olanlar cinsiyet yönünden araştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0,05). Ayrıca yaş gruplarına göre karşılaştırdığımızda yine farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (p<0,05). Sonuç olarak infekte organlara bağlı gelişen protein kayıpları ve halk sağlığı önemi vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kist Hidatik, Sığır, Sivas