Özgün Araştırma

Sivas Merkez Alahacı Köyü İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Altı Ay Arayla Yapılan Dışkı İncelemesi Sonuçlarının Karşılaştırılması

  • Serpil DEĞERLİ
  • Ali ÇELİKSÖZ
  • Alper ASLAN
  • Mehmet ACIÖZ
  • Semra ÖZÇELİK

Gönderim Tarihi: 24.01.2006 Kabul Tarihi: 20.12.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(4):305-307

Bu çalışma, Sivas merkez Alahacı Köyü İlköğretim okulu öğrencilerinde bağırsak parazitlerinin dağılımını saptamak amacıyla yapılmış, yüksek oranlarda toprakla bulaşan parazitlere rastlanması nedeniyle altı ay sonra aynı öğrencilerden yeniden dışkı örnekleri alınarak sonuçlar karşılaştırılmıştır. Çalışmamızın birinci kısmında toplam 189 çocuktan dışkı örneği alınarak incelenmiş ve 110’unda (%58,2) parazit saptanmıştır. Çalışmada, Giardia intestinalis 33 (%17,4), Ascaris lumbricoides 30 (%15,8), Entamoeba coli 17 (%8,9), Entamoeba histolytica 10 (%5,3), Hymenolepis nana 9 (%4,8), Endolimax nana 8 (%4,2), Blastocystis hominis 2 (%1,1) ve Iodamoeba butshlii 1 (%0,5) kişide bulunmuştur. Aynı köyden altı ay sonra 175 çocuktan tekrar dışkı örnekleri alınmış ve 73’ünde (% 41,7) parazit saptanmıştır. Giardia intestinalis 17 (%9,7), Ascaris lumbricoides 17 (%9,7), Entamoeba coli 29 (%16,6), Entamoeba histolytica 1 (%0,6), Hymenolepis nana 1 (%0,6), Blastocystis hominis 1 (%0,6), Trichuris trichiura 1(%0,6) ve Iodamoeba butschlii 6 (%3,4) kişide bulunmuştur. İkinci tarama sonucu, birinci tarama sonucuyla karşılaştırıldığında daha düşük parazitoz oranına rastlanmış ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş olup (P<0.05), çocukların bilinçlendirilmesi ve tedavi edilmelerinin bu sonucun sebepleri arasında sayılabileceği kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, prevelans, çocuk