Özgün Araştırma

Sivas Belediyesi Çevre-Gıda ve Tıbbi Tahlil Laboratuvarına 1993-2006 Yıllarında Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazit Dağılımlarının İncelenmesi

  • Ahmet Duran ATAŞ
  • Ahmet ALİM
  • Mehmet ATAŞ

Gönderim Tarihi: 13.09.2007 Kabul Tarihi: 03.12.2007 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(1):59-64

Ocak 1993-Aralık 2006 tarihleri arasında Sivas Belediyesi, Çevre-Gıda ve Tıbbi Tahlil Laboratuvarına başvuran hastaların bağırsak parazitlerinin dağılımı ve sıklığı retrospektif olarak değerlendirilmiştir. 732’si dışkı, 186’sı selofan bant, toplam 918 örnek incelenmiş olup, bunların 263 (%28,7)’ünde bağırsak parazitleri tesbit edilmiştir. Dışkı örneklerinin tamamı Nativ-lugol ve Formol-Eter metodları ile incelenmiş olup; 732 dışkı örneğinin 188 (%25,7)’inde parazit saptanmış ve bunların 54 (%7,4)’ü kadın, 134 (%18,3)’ü erkek olarak belirlenmiştir. Direkt olarak bakılan 186 selofan bant preparatının 75 (%40,3)’inde parazit saptanmış olup, bunların 31 (%16,7)’i kadın, 44 (%23,7)’ü erkek olarak belirlenmiştir. Bağırsak parazitlerinin görülme sıklığı yıllara, hastaların cinsiyeti ve yaşlarına göre değerlendirildi. Dışkı inceleme sonuçları değerlendirildiğinde parazitlerin türlerine göre dağılımı şöyledir: 101 (%13.8) Entamoeba coli, 27 (%3,7) Entamoeba histolytica/dispar, 91 (%12,4) Giardia intestinalis, 30 (%4,1) Taenia saginata, 13 (%1,8) Hymenolepis nana, 7 (%1) Ascaris lumbricoides, 2 (%0,3) Trichuris trichiura ve 1 (%0,1) Dicrocoelium dentriticum. Selofan bant sonuçları değerlendirildiğinde ise 64 (%34,4) Enterobius vermicularis ve 11 (%5,9) Taenia saginata belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, Yagınlık, Sivas