Özgün Araştırma

Sivas Alahacı Köyü İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Pediculus Yaygınlığının Araştırılması

  • Semra ÖZÇELİK
  • Serpil DEĞERLİ
  • Alper ASLAN

Gönderim Tarihi: 24.01.2006 Kabul Tarihi: 01.08.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(3):184-186

Bu çalışmada, Sivas‘ta kırsal kesimde Pediculus yaygınlığının saptanması amaçlanmıştır. Sivas Merkez köylerinden, Alahacı köyü merkeze 50 km uzaklıkta bir köy olup, köyün İlköğretim okulunda öğrenim gören çocuklar baş ve vücut biti yönünden incelenmiştir. Yaşları 6-14 arasında değişen, 104’ü erkek, 74’ü kız olmak üzere toplam 178 çocukta Pediculus türlerinin varlığı araştırılmıştır. Toplam 178 çocuğun 17 sinde( %9,49) baş biti görülürken hiç birinde vücut bitine rastlanmamıştır. İnceleme sırasında erişkin bit görülmemiş olup pozitiflik çocukların başlarına dişi Pediculus capitis tarafından bırakılmış olan sirkeler görülerek belirlenmiştir. Sirkelerin bulunduğu saç telleri kesilerek ayrı ayrı paketlenmiş ve çocukların isimleri yazılarak laboratuvara ulaştırılmıştır. Laboratuvarda mikroskop altında sirkeler incelenmiştir. İncelenen 104 erkek çocuğun ikisinde (%1,92) pozitiflik saptanırken, 74 kız çocuğunun 15inde (%20,27) pozitiflik gözlenmiştir. Benzer çalışmalardan elde edilen bulgulara uygunluk gösteren, kız çocuklarında daha fazla görülme durumu bu çalışmada da saptanmıştır. Toplam 17 pozitif olgunun 9 unu birinci sınıf öğrencileri oluşturmaktaydı. Kişisel temizlik alışkanlığının tam gelişmediği bu yaşta pedikulozisin daha sık görülmesi ise vurgulanmaya değer bir başka bulgudur.

Anahtar Kelimeler: Pediculus, prevelans, köy, çocuk