Derleme

Sitokin İlişkili Hücre İçi Sinyal İletimi ve Paraziter Enfeksiyonlardaki Önemi

  • Özlem YILMAZ
  • Nevin TURGAY

Gönderim Tarihi: 04.11.2009 Kabul Tarihi: 14.12.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(4):301-306

Paraziter enfeksiyonlar tüm dünyada tıbbi ve ekonomik etkilere yol açmaktadır. Parazite ve T hücreleri ile sitokinler gibi konağa ait çeşitli faktörler, enfeksiyonların ilerleyişi ve sonucu üzerinde önemli etkilere sahiptir. Bu derlemede paraziter enfeksiyonları kontrol eden, hücresel immun yanıtları düzenleyen sitokin ilişkili negatif regülatör mekanizmalar tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Parazit, sitokin, JAK, STAT, SOCS