Özgün Araştırma

Sihhi ve Gayri Sihhi Müesseselerdeki İşletmeci ve Çalışanları ve Bağırsak Parazitlerinin Sıklığı

10.5152/tpd.2011.08

  • Ülkü Karaman
  • Ayşe Turan
  • Fehime Depecik
  • İlhan Geçit
  • Ali Özer
  • Erdal Karcı
  • Mesut Karadan

Gönderim Tarihi: 18.03.2010 Kabul Tarihi: 25.12.2010 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(1):30-33

Amaç:

Parazitlerde bulaşma genellikle fekal-oral yolla olup insandan insana doğrudan veya besinler aracılığı ile yumurtaların ve kistlerin alınması şeklinde gerçekleşmektedir. Çalışmada sıhhi ve gayri sıhhi müesseselerdeki işletmeci ve çalışanlarda bağırsak parazitlerinin sıklığının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Örnekler nativ-lugol, Trichrome ve asit-fast boyama yöntemleri ile incelenmiştir.

Bulgular:

İncelenen 2264 dışkının %26.00’sında pozitiflik saptanmıştır. Parazitlerin görülme oranları; %9.8 Entamoeba coli, %7.2 Blastocystis hominis, %7.2 Iodamoeba butschlii, %3.4 Giardia intestinalis, %0.9 Dientamoeba fragilis, %0.13 Entamoeba histolytica, %0.08 Chilomastix mesnilii, %0.04 Trichomonas intestinalis, %0.04 Entamoeba hartmanni, %0.04 Hymenolepis nana, %0.04 Taenia spp. ve %0.04 Enterobius vermicularis şeklindedir.

Sonuç:

Araştırmada portör bakısı için gelen sağlıklı bireylerde tespit edilen bu oran, bölgede bağırsak parazitlerinin halk sağlığı sorunu olarak önemini koruduğunu göstermektedir. Ayrıca sıhhi ve gayri sıhhi müesseselerdeki işletmeci ve çalışanların gerek yaptıkları iş gerek satış süreçlerindeki halkla olan iletişimleri, parazitlerin yaygınlığında önemli bir faktör olarak değerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak paraziti, sıhhi ve gayri sıhhi müessese, portör