Derleme

Seyahat Tıbbı Kavramı ve Seyahat ile ilişkili Hastalıkların Güncel Durumu

10.5152/tpd.2017.5213

  • Varol Tunalı
  • Nevin Turgay

Gönderim Tarihi: 05.01.2017 Kabul Tarihi: 06.03.2017 Turkiye Parazitol Derg 2017;41(2):114-118

Seyahat Tıbbı, seyahat ile ilişkili tüm sağlık ve hastalık durumlarını tanımlamaktadır. Enfeksiyon hastalıkları, travmalar, irtifa hastalığı, güneş yanıkları, embolizm, jet-lag ve daha bir çok seyahat ile ilişkili durum ve hastalığı kapsamaktadır. Seyahat imkanlarının artması ve kolaylaşması ile 2014 yılında dünyada 1,13 milyar kişinin uluslararası seyahat ettiği ve dünya turizm hacminin 1,25 trilyon $’ı aştığı bildirilmektedir. Bu seyahatler gün geçtikçe gelişmekte olan ülkeler ve daha egzotik bölgelere doğru yayılmakta, bunun yanı sıra seyahat eden kişileri daha çok risk ile yüzyüze getiren şekillerde olmaktadır. Zika virüs, Ebola, Kuş gribi, Şiddetli akut solunum yolu sendromu (Severe acute respiratory syndrome: SARS), Çikingunya, Deng ateşi gibi hastalıkların yayılımları ve epidemiler oluşturmasındaki temel etkenin seyahat ile taşınması olduğu bilinmektedir. Bu bilgiler ışığında Seyahat Tıbbı’nın günümüzde son derece önemli ve Parazit hastalıklarının bir çoğunda olduğu gibi “ihmal edilmiş” bir tıp disiplini olduğunu söylemek olasıdır.

Anahtar Kelimeler: Seyahat tıbbı, seyahat sağlığı, paraziter hastalıklar