Özgün Araştırma

Serebral Malarya Enfeksiyonuna Bağlı Ani Ölümle Sonuçlanan Otopsi Olgusu

10.5152/tpd.2015.3700

  • Gülhan Yağmur
  • A. Selçuk Gürler
  • Ferah Karayel
  • M. Feyzi Şahin
  • Nedim Apaydın
  • Sermet Koç

Gönderim Tarihi: 09.06.2014 Kabul Tarihi: 27.02.2015 Turkiye Parazitol Derg 2015;39(3):234-237

Sıtma genellikle antemortem, az sayıda vakada postmortem tanısı koyulabilen ölümcül bir protozoon enfeksiyonudur. Elli beş yaşında Türk vatandaşı olan erkek, Ekvator Ginesi’nden otopsi için gönderilmiştir. Bir ay önce yurt dışına çalışmak için gittiği ancak sıtma için proflaksisini yarım bıraktığı, orada bulunan bir hastanenin acil servisine bilinci kapalı halde götürüldüğü öğrenilmiştir. Serebral sıtma ön tanısıyla kinin ve klindamisin tedavisine başlanan vakanın 3. günün sonunda durumunun kötüleşmesi üzerine ex olduğu bildirilmiştir. Postmortem dokuların histopatolojik incelemesinde; beyin, beyincik ve beyin sapında; dağınık odaklar halinde küçük çaplı kanamalar, ortasında nekrotik vasküler yapılar, damar yapıları çevresinde açık kahverenkli pigment yüklü hücreler görüldüğü, dalak ve kemik iliğinde; pigment yüklü hücreler görüldüğü bildirilmiştir. Serebral malarya; Plasmodium enfeksiyonlarının nadir görülen hızlı seyirli ölümcül komplikasyonlarından biridir. Ülkemizde yerli sıtma olguları azalmasına rağmen, yurt dışına endemik bölgelere seyahat eden kişilerde sıtma enfeksiyonun görülebileceği unutulmamalı, bu bölgelere seyahat edeceklere uygun sıtma profilaksisi önerilmelidir. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 234-7)

Anahtar Kelimeler: Serebral sıtma, postmortem, proflaksi