Olgu Sunumu

Sepsis gibi Prezente Olan Eozinofilisiz Fasciola hepatica Vakası

10.5152/tpd.2014.3176

  • Aslı Öner Vatan
  • Bilgül Mete
  • Mücahit Yemişen
  • Abdurrahman Kaya
  • Fatih Kantarcı
  • Neşe Saltoğlu

Gönderim Tarihi: 11.05.2013 Kabul Tarihi: 25.12.2013 Turkiye Parazitol Derg 2014;38(2):131-134

Fasciolosis hepatobiliyer sistem enfeksiyonlarının nadir bir nedenidir ve etkeni bir trematod olan Fasciola hepatica’dır. Primer olarak koyunları ve keçileri enfekte eder, insanlar rastlantısal olarak ana konak olur. Çok az vakada ise sepsis benzeri klinik prezentasyon rapor edilmiştir. Laboratuvar bulgularında belirgin eozinofili vakaların çoğunda mevcuttur.Biz, eozinofili olmaksızın sepsis benzeri tablo ile prezente olan ve ikinci doz triklabendazol tedavisine iyi cevap alınan fasciolosis olgusu sunduk. Kırksekiz yaşında kadın hastayüksek ateş, karın ağrısı, hipotansiyon ve taşikardi ile başvurdu. Hastada ilk plandaki batın ultrasonografi bulgularına göre karaciğer absesine bağlı sepsis düşünüldü. Ampirik antibiyoterapi başlandı. Ancak tedaviye yanıt alınamaması nedeniyle yapılan kontrol USG ve batın MRI incelemelerinde fasciolosis ile uyumlu görüntü saptandı. Anamnez derinleştirildiğinde su teresi yeme öyküsü olduğu öğrenilen hastada fasciolosis tanısı serolojik testler ile kesinleştirildi. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 131-4)

Anahtar Kelimeler: Fasciolosis, fasciola hepatica, sepsis