Özgün Araştırma

Sekresyonların Proteomiks Analizinde Leishmania Promastigotların Canlılıklarının Kontrol Edilmesinin Önemi

10.5152/tpd.2018.5834

  • Sajad Rashidi
  • Kurosh Kalantar
  • Davood Rostamzadeh
  • Gholamreza Hatam

Gönderim Tarihi: 30.12.2018 Kabul Tarihi: 18.06.2018 Turkiye Parazitol Derg 2018;42(4):245-248

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, sekresyonların proteomik analizinden önce, Leishmania promastigotunun canlılığının tripan mavisi (TB) kullanılan mikroskopik yöntem ve propidum iyodid (PI) kullanılan akış sitometrisi ile kontrol edilmesinin etkinliğini karşılaştırmaktır.

Yöntemler:

Üstel büyüme fazında Leishmania infantum promastigotları (6×109) serumsuz ortama aktarıldı. Daha sonra promastigotların canlılığı 0, 2, 3, 4, 5 ve 72nci saatlerde akış sitometrisi ve mikroskopik yöntemle kontrol edildi ve karşılaştırıldı.

Bulgular:

Akış sitometrisi 0 ila 4 saat arasında çok ölü hücre göstermedi ve canlılık yaklaşık % 98 idi. Ölü promastigotların yüzdesi 5 saatte %8’e ve 72 saatte %17’ye yükseldi. Diğer yandan, TB kullanan mikroskobik yöntemde 4 ve 72 saat sonra herhangi bir ölü hücre gözlenmedi ve canlılık % 100 idi.

Sonuç:

Bu çalışma, özellikle sekresyonların proteomik analizinden önce, Leishmania promastigotlarının canlılığının kontrol edilmesinde PI kullanılarak uygulanan akış sitometrisinin önemini doğrulamaktadır. Ayrıca PI kullanılan akış sitometrisinin, TB kullanılan mikroskopik yöntemden daha duyarlı olduğunu da göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Akış sitometrisi, tripan mavisi, canlılık, leishmania, proteomik