Olgu Sunumu

Sekonder Yerleşimli Bir Perikardiyak Kist Hidatik Olgusu ve Kist Hidatik Skoleks ve Çengellerinin Bazı Boya Solüsyonları ile Boyanması

  • Ali RAHMAN
  • Ahmet YÜCEL
  • Mustafa YILMAZ

Gönderim Tarihi: 18.04.2007 Kabul Tarihi: 28.09.2007 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(1):31-34

Çarpıntı şikayetleri ile yaklaşık 2,5 iki yıl önce Göğüs hastalıkları kliniğine başvuran 66 yaşındaki erkek ( ZB.) hasta sağ atrium ön duvarına yerleşmiş atrioventriküler oluğa doğru ilerleyen kist hidatik nedeniyle açık kalp cerrahisi geçirmiş (Kistektomi ve kapitonaj) tir. Postoperatif 2x400 mg/3Ay Albendazol tedavisi uygulanmış ve 2 yıl sonra yeniden yakınmaları başlayan hastaya uygulanan transözefageal ekokardiyografide 4,5x2,5 cm boyutlarında kistik oluşum gözlendi. Opere edilen hastadan alınan örneğin patolojik incelenmesi kist hidatik olarak yorumlanmamasına rağmen mikrobiyoloji-parazitoloji laboratuarında skoleks ve çengeller görülerek tanı konuldu. Kist içeriği santrifüj edilerek; Karbol fuksin, Metilen mavisi, Giemsa, Ziehl-Neelsen boyama yöntemleriyle boyandı, skoleks ve çengeller görüntülendi.Olgu hem yerleşimi açısından hemde skoleks ve çengellerin farklı boyalarla boyanma karakterleri açısından sunuma uygun bulundu.

Anahtar Kelimeler: Perikardiyak kist hidatik, Karbol fuksin, Metilen mavisi, Giemsa, Ziehl-Neelsen