Olgu Sunumu

Sarcophaga carnaria’nın Neden Olduğu Postoperatif Yara Myiasisi

10.5152/tpd.2016.4621

  • Sefa Ergün
  • Ozan Akıncı
  • Serhat Sirekbasan
  • Ahmet Kocael

Gönderim Tarihi: 27.11.2016 Kabul Tarihi: 08.06.2016 Turkiye Parazitol Derg 2016;40(3):172-175

Myiasis, diptera larvalarının canlı doku ve organlara yerleşmesi sonucu oluşan paraziter bir enfeksiyondur. Myiasis özellikle tropikal coğrafya ve hayvansal temasın yoğun olduğu kırsal kesimde gözlenen bir enfestasyondur. Tanı, doku ve organda diptera takımına ait larvaların görülmesiyle konulur. Tedavi planlanırken etkilenen organ veya sistemin yanı sıra larva tiplendirmesi de önem arz eder. Bu olgu sunumumuzda laparoskopik kolesistektomi operasyonu sonrası safra yolu yaralanması nedeniyle opere edilen, postoperatif enterokutan fistül gelişen ve insizyon yerinde üçüncü evre Sarcophaga sp. larvalarının myiazise yol açtığı bir kadın hasta ile ilgili deneyimimizi paylaşacağız.

Anahtar Kelimeler: Myiasis, sarcophaga, yara