Özgün Araştırma

Sapanca Gölü’nde Yaşayan Sazan (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) ve Karabalık (Vimba vimba Linnaeus, 1758)’ın Metazoan Parazitleri

  • Ece UZUNAY
  • Erhan SOYLU

Gönderim Tarihi: 24.01.2006 Kabul Tarihi: 08.05.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(2):141-150

Ocak 2004-Aralık 2004 tarihleri arasında gerçekleştirilen bu çalışmada Sapanca Gölü balık faunasında yer alan türlerden Cyprinus carpio ve Vimba vimba parazitolojik olarak incelenmiştir. Toplam 31 balık üzerinde çalışılmış olup; 16 Cyprinus carpio’nun 13 adedinde, 15 Vimba vimba’nın 11’inde parazit görülmüştür. Cyprinus carpio’da Dactylogyrus phoxini (Malevitskaya, 1949), Dactylogyrus extensus (Müller, Van Cleave, 1932), Gyrodactylus sp. Monogenoidea, Caryophyllaeus laticeps (Pallas, 1781), Bothriocephalus acheilognathi (Rud., 1808) Cestoidea, Diplostomum sp. Trematoda, Glochidium sp. Bivalvia; Vimba vimba’da; Dactylogyrus sphyrna (Linstow, 1878), Dactylogyrus cornu (Linstow, 1878), Dactylogyrus cornoides (Gläser et Gussev, 1971) Monogenoidea, Aspidogaster limacoides (Dies., 1835), Posthodiplostomum cuticola (Nordmann, 1832), Tylodelphys clavata (Nordmann, 1832), Diplostomum sp., Tetracotyle sp. (Linstow, 1856) Trematoda, Neoechinorhynchus rutili (Müller, 1780) Acanthocephala, Glochidium sp. Bivalvia, Argulus foliaceus (Linnaeus, 1758), Ergasilus sieboldi (Nordmann, 1832) Crustacea türleri bulunmuştur. Parazitler, konakçıda bulundukları yer, balıktaki enfeksiyon yüzdesi ve yoğunluğu açısından incelenmiştir. Ortalama, minimum ve maksimum enfeksiyon yoğunlukları verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sapanca Gölü, Sazan, Karabalık, Metazoan parazitler