Özgün Araştırma

Samsun’da Sülünlerde (Phasianus colchicus) Nekropsi ve Dışkı Bakısında Saptanan Helmintler

10.5152/tpd.2012.54

  • Ali Tümay Gürler
  • Cenk Soner Bölükbaş
  • Gökmen Zafer Pekmezci
  • Şinasi Umur
  • Mustafa Açıcı

Gönderim Tarihi: 10.09.2012 Kabul Tarihi: 31.10.2012 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(4):222-227

Amaç:

Bu çalışma, sülünlerde bulunan helmintleri tespit etmek amacıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Gelemen Sülün Üretme Çiftliği’nde gerçekleştirilmiştir.

Yöntemler:

Araştırma kapsamında 203 dışkı bakısı ve 17 nekropsi yapılmıştır.

Bulgular:

Dışkı bakısında Capillaria spp. (%28.6) ve Heterakis spp. (%17.2) yumurtalarına, nekropside ise Capillaria annulata (%17.6), C. bursata (%35.3), C. caudinflata (%23.5), C. contorta (%64.7), C. obsignata (%5.9) ve Heterakis gallinarum’a (%58.8) rastlanmıştır.

Tartışma:

Sülünlerde sıklıkla rastlanan helmintlerden Syngamus trachea’ne dışkı bakısında ne de nekropside rastlanmamıştır.

Sonuç:

Bu çalışma Türkiye’de sülünlerde bulunan helmintlerin tespitine yönelik kapsamlı ilk araştırma niteliğinde olup, Capillaria bursata, C. caudinflata, C. contorta, C. obsignata ve H. gallinarum Türkiye’de sülünlerde ilk bildirimdir.

Anahtar Kelimeler: Kanatlı, sülün, helmint, Samsun, Türkiye