Özgün Araştırma

Samsun İl ve İlçelerinden Alınan Çevresel Sularda Parazitlerin Varlığı

10.5152/tpd.2017.3574

  • Ülkü Karaman
  • Zeynep Kolören
  • Onuralp Seferoğlu
  • Emine Ayaz
  • Elif Demirel

Gönderim Tarihi: 14.02.2014 Kabul Tarihi: 07.06.2016 Turkiye Parazitol Derg 2017;41(1):19-21

Amaç:

Çalışmada Samsun’a ili ve ilçelerindeki çevresel sularda parazitlerin varlığını saptamak amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Samsun İl Merkezi’nde13 istasyon belirlenmiştir. Araştırma Mart 2012-Şubat 2013 arasında yapılmış olup her ay belirlenen tarihlerde su örnekleri toplanmıştır. Örnekler direk bakı ile incelendikten sonra kinyonun asit fast, modifiye trichrome ve trichrome boyaları ile boyanmıştır. Preparatlar ışık mikroskobunda parazitolojik açıdan değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Çalışmada incelenen 228 su örneğinin 180’i akarsu, 48’i içme suyu olup 142 Giardia sp., 132 Cryptosporidium spp., 56 Cyclospora spp., 38 Microsporidia, 47 Blastocystis spp, 38 Entamoeba coli kisti, 18 Dientemoeba, 9 Chilomastix, 9 Strongyloides spp. 6, kancalı kurt saptanmıştır.

Sonuç:

Bölgede hayvancılığın ve tarımın yaygın olarak yapılması ve akarsu etrafının otlak alanı olarak kullanılması belirlenen bazı protozoonların belirli dönemlerde fazla görülmesine neden olmaktadır. Sonuç olarak bölgedeki insan ve hayvanlarda parazitolojik çalışmaların yapılarak kontrol programlarının uygulanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Samsun, akarsu, deniz suyu, içme suyu, parazitler