Olgu Sunumu

Ürogenital ve Gastrointestinal Miyazise Neden Olan Sinantropik Clogmia albipunctata

10.4274/tpd.galenos.2020.6853

  • Didem Gökçe

Gönderim Tarihi: 02.03.2020 Kabul Tarihi: 11.05.2020 Turkiye Parazitol Derg 2020;44(3):182-184 PMID: 32928729

Tropikal kökenli, sinantropik ve kozmopolit bir sinek olan Clogmia albipunctata; evler, kanalizasyon arıtma tesisleri ve hastaneler gibi çok fazla nem içeren yerlerde yaygın olarak bulunan sucul bir türdür. C. albipunctata, hijyenik olmayan koşullarda üretilen ve standartlara uygun olmayan yiyecekler tüketildiğinde ürogenital, bağırsak ve hatta nazofarenks bölgesinde beklenmedik şekilde miyazise neden olabilir. Rektal, genital ve idrar kanalı gibi vücut boşluklarına larvaların yerleşmesi ile gelişebilir ve sonuç olarak larvaların idrar ve dışkıda ortaya çıkmasıyla hematüri, kanlı dışkı, kusma ve ateşe neden olabilir. Bu çalışmada, ürogenital ve gastrointestinal sistemlerinin dördüncü evre C. albipunctata larvalarıyla enfekte olduğu 43 yaşındaki bir kadın olgu sunulmuştur. Bildiğimiz kadarıyla, bu türün Türkiye’de neden olduğu ilk miyazis raporudur. Bu çalışma, türün tanınması ve biyolojisi hakkında genel bilgi vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Miyazis, Clogmia albipunctata, diptera, Türkiye

Tam Metin (İngilizce)