Özgün Araştırma

Rize Şehrinde Özel Kreşlerdeki Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Taranması

  • Osman Birol ÖZGÜMÜŞ
  • Şengül ALPAY KARAOĞLU

Gönderim Tarihi: 24.01.2007 Kabul Tarihi: 27.04.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(3):205-207

Çalışmada, Rize şehrinde bulunan iki özel kreşte yaşları 1-6 arasında olan toplam 73 çocukta (35 kız, 38 erkek) bağırsak parazit taşıyıcılığı araştırılmıştır. Çocuklardan ayda 3 kere dışkı ve selofan bant preparatı sağlanmıştır. Çocukların dışkı veya selofan preparatlarının toplam %15’inde parazit kist veya yumurtasına rastlanmıştır. Kızların %8,5’inin, erkeklerin %21’inin parazit portörü olduğu ve hepsinin asemptomatik taşıyıcı olduğu saptanmıştır. Parazitler; Giardia intestinalis, Entamoeba coli + Iodamoeba bütschlii, Taenia spp. ve Enterobius vermicularis olarak sırasıyla %11, %1,3, %1,3 ve %1,3 oranlarında tespit edilmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, kreş, Rize