Olgu Sunumu

Retroperitonu Tutan Dalak Kist Hidatiği

10.5152/tpd.2010.12

  • Bülent KAYA
  • Yalım UÇTUM
  • Rıza KUTANİŞ

Gönderim Tarihi: 03.05.2010 Kabul Tarihi: 24.11.2010 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(4):193-195

Kist hidatik en sık akciğer ve karaciğeri etkilerken diğer organlar bağışıklık kazanmış değildir.Dalakda kist hidatik nadir görülen klinik bir durumdur. Genellikle hastalar asemptomatik olmakla beraber hastalık, sekonder enfeksiyonlar, çevre organlara yapışma, fi stülizasyon ve karın içine rüptür ile seyredebilir. Dalak kist hidatiği olan 67 yaşında hastayı sunuyoruz. Retroperitoneal bölge, tümör benzeri büyüyen kitle ve yapışıklıklarla invaze edilmişti. Bildiğimiz kadarı ile dalak kist hidatiğinin retroperitoneal bölge invazyonu çok nadir görülen klinik bir durumdur. Total splenektomi komplikasyon olmaksızın uygulandı.

Anahtar Kelimeler: Dalak, kist hidatik, retroperiton